Polityka Prywatności


Polityka prywatności

1. Poprzez Rejestrację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji i realizacji jej funkcji umożliwiania nawiązywania kontaktu pomiędzy Klientem a Usługodawcą i zawierania umów o świadczenie Usług (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

2. Dane osobowe podawane są przez Klientów dobrowolnie.

3. Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji i realizacji jej funkcji umożliwiania nawiązywania kontaktu pomiędzy Klientem a Usługodawcą i zawierania umów o świadczenie Usług (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) czyli za zgodą osoby, której dotyczą.

5. Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby upoważnione.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji usług świadczonych przez ACTIV za pomocą Aplikacji, nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu ich przetwarzania.

7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich aktualizacji oraz usunięcia. Usunięcie danych osobowych będzie jednoznaczne z usunięciem Konta Klienta przez ACTIV 

8. Klient powinien powstrzymać się od zamieszczania w Aplikacji danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

9. ACTIV  nie wykorzystuje ani nie przechowuje danych osobowych oraz innych danych i informacji udostępnionych przez Klientów, w celach komercyjnych i marketingowych, ani nie sprzedaje tych danych podmiotom trzecim. Dane są wykorzystywane do realizacji zamówienia, oraz do wysyłki newslettera – zgodę można cofnąć poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji w panelu użytkownika. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez firmy/portale których dotyczą realizowane usługi – tylko w zakresie w jakim zostały podane i są niezbędne do realizacji danej usługi (zazwyczaj jest to adres email, nazwa konta Używkownika którego dotyczy usługa). ACTIV  nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez serwisy których dotyczą realizowane usługi (należy zapoznać się z polityką prywatności danego serwisu np. Twitter, Facebook itd.). Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych niezbędnych do realizacji danej usługi serwisowi który docelowo tą usługę realizuje. Dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów w Aplikacji ma Usługodawca oraz upoważnione osoby świadczące usługi związane z administracją Aplikacji.

10. Administratorem danych osobowych jest Activ Siquijor Dumanhog MDB Homes 6225 

12. Wszelkie informacje na temat wykorzystania danych osobowych, jak również dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: kontakt@socialmediabost.pl.

Pliki Cookies

Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika. Używamy ich, aby spersonalizować działanie strony i ułatwić poszczególnym użytkownikom korzystanie z niej. Pliki cookie nie mogą uruchamiać kodów, programów, nie zawierają wirusów. Używamy również plików cookie do zbierania informacji do celów statystycznych (pixel facebook, google analytics).

Mechanizmy używające plików cookie na stronie na której jesteś:

- Wykorzystujemy pliki cookie w celu sprawniejszego wyświetlania treści na swojej stronie, oraz przechowywania niektórych danych niezbędnych do prawidłowego działania aplikacji (na przykład odnośnie wyszukiwania)

- Pliki cookie są używane przez mechanizmy statystyk pozwalające na uzyskanie wielu istotnych statystycznie dla nas informacji. Umożliwia to ciągłe ulepszanie naszej strony oraz treści jakie na niej przedstawiamy (pixel facebook, google analytics)

 

Każdy użytkownik może samemu zmienić ustawienia odnośnie obsługi plików cookie, można to zrobić przy pomocy ustawień przeglądarki.