Polityka prywatności

 

 1. Definicje
 1. Aplikacja – oprogramowanie i serwis https://www.socialmediabost.pl/ w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Usługodawcę  i rozpowszechniany pod nazwą „socialmediabost.pl”, dostępny w sieci Internet w domenie http://socialmediabost.pl. Aplikacja przeznaczona jest dla Klientów i służy do zamawiania Usług przez Klientów w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca – przedsiębiorca prowadzący działalność pod nazwą KROPEK, ul. Zemska 42/12, 54-438 Wrocław NIP: 8982012858, REGON: 363688305
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna w rozumieniu polskiego prawa cywilnego (ukończenie 18 lat) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub mieć co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, która utworzyła Konto w Aplikacji w celu korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę.
 4. Konto – część Aplikacji wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z Aplikacji zalogowanym Klientom.
 5. Rejestracja – proces wieloetapowy polegający na założeniu Konta w Aplikacji. Czynność ta odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie zatwierdzenia tegoż formularza. Klient podczas procesu rejestracji otrzyma możliwość logowania się w Aplikacji.
 6. Profil – profil stworzony przez Klienta w Aplikacji.
 7. Usługa, Usługi – usługi oferowane za pomocą Aplikacji przez Usługodawcę
 8. Zakup – dokonanie zakupu Usługi przez Klienta za pomocą Aplikacji.

 

 1. Treść polityki
 1. Administratorem danych osobowych jest KROPEK Miłosz Abramczyk, ul. Zemska 42/12, 54-438 Wrocław, NIP: 8982012858, REGON: 363688305
 2. Poprzez Rejestrację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę dla potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji i realizacji jej funkcji umożliwiania nawiązywania kontaktu pomiędzy Klientem a Usługodawcą i zawierania umów o świadczenie Usług (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Dane osobowe podawane są przez Klientów dobrowolnie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań w ramach zawieranych z Klientem umów.
 4. Dane osobowe przetwarzane są dla potrzeb zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji i realizacji jej funkcji umożliwiania nawiązywania kontaktu pomiędzy Klientem a Usługodawcą i zawierania umów o świadczenie Usług (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) czyli za zgodą osoby, której dotyczą.
 6. Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby upoważnione.
 7. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: rodo@socialmediabost.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”
 8. Usługodawca nie wykorzystuje ani nie przechowuje danych osobowych oraz innych danych i informacji udostępnionych przez Klientów, w celach komercyjnych i marketingowych, ani nie sprzedaje tych danych podmiotom trzecim.
 9. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  – realizacji zamówienia i wykonania umowy usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
  – finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  – obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  – kontaktu i prowadzenia procesów reklamacyjnych,
  – wysyłki newslettera, jeśli wyraziłeś zgodę, zgodę można cofnąć poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji w panelu użytkownika.
 10. Dane, które wprowadzisz przy rejestracji są nam potrzebne tylko do wystawiania faktur za zamówienia oraz do kontaktu z Tobą.
 11. Dane, które podasz przy składaniu zamówienia, przekazujemy tylko dostawcom przez zabezpieczone połączenia do realizacji zamówienia. Nikomu więcej ich nie przekazujemy ani nie sprzedajemy.
 12. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@socialmediabost.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Klient posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich aktualizacji oraz usunięcia. Usunięcie danych osobowych będzie jednoznaczne z usunięciem Konta Klienta
 14. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji usług świadczonych za pomocą Aplikacji, nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji celu ich przetwarzania.
 15. Klient powinien powstrzymać się od zamieszczania w Aplikacji danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 16. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez serwisy, których dotyczą realizowane usługi – tylko w zakresie w jakim zostały podane i są niezbędne do realizacji danej usługi.
 17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez serwisy których dotyczą realizowane usługi (należy zapoznać się z polityką prywatności danego serwisu np. Twitter, Facebook itd.). Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych niezbędnych do realizacji danej usługi serwisowi który docelowo tą usługę realizuje.
 18. Dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów w Aplikacji ma Usługodawca oraz upoważnione osoby świadczące usługi związane z administracją Aplikacji.
 19. Wszelkie informacje na temat wykorzystania danych osobowych, jak również dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email rodo@socialmediabost.pl

 

 1. Pliki Cookies
 1. Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika. Używamy ich, aby spersonalizować działanie strony i ułatwić poszczególnym użytkownikom korzystanie z niej. Pliki cookie nie mogą uruchamiać kodów, programów, nie zawierają wirusów. Używamy również plików cookie do zbierania informacji do celów statystycznych (pixel facebook, google analytics).
 2. Mechanizmy używające plików cookie na stronie na której jesteś:
  – Pliki cookie są używane w celu sprawniejszego wyświetlania treści na swojej stronie, przechowywania niektórych danych niezbędnych do prawidłowego działania aplikacji oraz zapamiętania ustawień użytkownika.
  – Pliki cookie są używane przez mechanizmy statystyk pozwalające na uzyskanie wielu istotnych statystycznie dla nas informacji. Umożliwia to ciągłe ulepszanie naszej strony oraz treści jakie na niej przedstawiamy. Te mechanizmy to pixel facebook, kod google analytics oraz kod hotjar.
 3. Każdy użytkownik może samemu zmienić ustawienia odnośnie obsługi plików cookie, można to zrobić przy pomocy ustawień przeglądarki.

 Instagram Followers

Instagram followers to często wybierana usługa, polega ona na pozyskiwaniu dla klienta prawdziwych obserwacji w serwisie Instagram. Followers Instagram to została stworzona zarówno z myślą o małych kontach, które dopiero starają się wejść w Social Media jak i dużych użytkownikach, dla których każdy obserwujący jest cenny. Stworzyliśmy więc Instagram Followers, prawdziwe obserwacje, które pomogą Ci wybić się na Instagramie co poskutkuje zwiększeniem sprzedaży i podniesie ruch w witrynie. Instagram Followers to kompromis między ceną a jakością, polecamy!

 

Instagram / Facebook Like

Instagram / Facebook Like to usługa dla każdego. Nie istotne czy prowadzisz firmę lub jesteś blogerką modową a może tylko hobbistycznie robisz i udostępniasz zdjęcia. Powodów są różne - każdy z nas chciałby być popularny i podnieść zasięgi. Instagram / Facebook Like to prawdziwe polubienia od prawdziwych użytkowników którzy bardzo szybko pomogą Ci znaleźć nowych odbiorców na Twoim koncie. Zdobywanie like na Instagramie / Facebooku to wielka przyjemność!